Torshälla Hembygdsförening S:t Olofs Gille                            Bankgiro 5239-1901                             Hemsida: www.sanktolofsgille.se

Tfn Bergströmska gården: 016-35 50 76                                   Org. nr 818000-1821                            E-post: info@sanktolofsgille.se


 

Styrelse                                                                                                                                                            

Tryggve Lundh, ålderman

076-340 74 15

Jan-Erik Kling, vice ålderman

070-565 56 41

Östen Belin, skrivare

076-833 21 23

Hans Eriksson, gärdeman

070-320 48 23

Mikael Nyman

073-447 93 12

Benny Flodin, redaktionschef

070-656 54 54

Inger Brokvist

070-577 14 97

 

Suppleanter

 

Birgitta Biderman

073-3205393

Maj-Lis Strandberg

070-308 19 24

  

                                                                                                                                                                                                                                                    

Kommittéer

Aktivitetskommitté

 

Inger Brokvist.

Birgitta Biderman

Maj-Lis Strandberg (köksansvarig)

 

 Arkivkommitté

 
Benny Flodin, Björn Maxe   

 Museikommitté

 

Styrelsen

 

 Trädgårdskommitté

 

Jan-Erik Kling

 

 Redaktion S:t Olof

 

Benny Flodin

 

 Bygdeband

 

Karin Lindh

072-323 15 45