Stadgar rev. 2018 (pdf)

Årsmöten

År 2020

Årmötesprotokoll 2020

Verksamhetsberättelse 2019 

Verksamhetsplan för 2020

   

År 2019     

Årsmötesprotokoll 2019 (signerat)

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan för 2019 (arbetsplan)

                                                                                                                                               

År 2018

Årsmötesprotokoll 2018  (årtalskorrigerat)

Verksamhetsberättelse  2017

Verksamhetsplan för 2018 

  

År 2017

Årsmötesprotokoll 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsplan för 2017