• Torshälla kyrka
 • Holmens gård 2014
 • Bergströmska innegården
 • Tors bockar i belysning
 • Nyby Bruk 1872 - Litografi av tyskfödde A. Nay
 • Torshälla Stad - Grafs karta från 1783
 • Kronokvarnen 1870
 • Torshella 1689 - från ramen på Gripenhielms Mälarkarta
 • Kopparstick SUECIA ANTIQUA av Erik Dahlberg 1670-tal

 

Startsida - S:t Olofs Gille

Välkommen till hembygdsföreningens hemsidor som är en fusion mellan de gamla hemsidorna sanktolofsgille.se och tnhs.se

Torshälla Hembygdsförening S:t Olofs Gille finns på Torshälla hembygdsmuseum, Bergströmska gården, Lilla gatan 12, 644 31 Torshälla.                                   

Vår medlemstidning S:t Olof utkommer med fyra nummer per år och finns att läsa under fliken ”S:t Olof”.

Välkomna till hembygdsmuseet Bergströmska gården (Byggnadsminnesmärkt år 2017!) ÖPPEN alla torsdagar maj-september kl.13-16 

och i  juli även tisdag och lördag kl. 13-16 ... om inte annat anges under AKTUELLT nedan - Välkomstbroschyren HÄR.

  

Kontakt: Vår postadress är Torshälla Hembygdsförening S:t Olofs Gille, c/o Tryggve Lundh, Klostergatan 9, 644 31 Torshälla.

Tel. 076 - 340 74 15.  Mail: info@sanktolofsgille.se

 

Du är välkommen att bli medlem. Årsavgiften är 100 kr för enskild och 150 kr för familj. Vårt Bankgiro är 5239-1901. Idag (nov. 2020)

har vi 215 betalande  och registrerade medlemskap varav 106 är familjemedlemmar (min. 2 personer)  dvs. totalt minst 321 medlemmar.

Se mera information i  bifogad inbjudan "bli medlem" om bl. a. vårt välkomstpaket till nya medlemmar.

 

AKTUELLT 2021 

Här följer en lista över planerade aktiviteter under våren: 

OBS! Bergströmska gården hålls tyvärr FORTFARANDE STÄNGD och vid styrelsemötet 18 mars  beslöts att hålla stängt även

under april månad pga. Coranaviruset. Styrelsemötet den 3 maj beslöt att hålla stängt även under maj månad!

 

Förhoppningen är dock att regeringen kommer med ett antal lättnader den 17 maj vilka möjliggör en stegvis och Coronasäker

öppning av Bergströmsk gården under Juni månad. Ett prel. Program för sommaren bifogas därför nedan under punkt 5.

 1. OBS! Under fliken S:t Olof finns nu även medlemsbladen S:t Olof för åren 2001-2010 med 4 nummer per år inskannade!
 2. Ett arkiv för "hemsidans aktuellt" har skapats under fliken HISTORIK, och som startar med år 2018. Även år 2019 finns där                                         och t.v. även här nedan, eftersom det mesta under år 2020 blev inställt pga. covid-19
 3. OBS! Årsmötet planerat till den 8 mars flyttas fram till 23 augusti pga. Coronaviruset. Nuvarande styrelse kvarstår tills dess
 4. Utsträckt byggnadsminne - Mormorstäppan ingår nu i Byggnadsminnet för Bergströmska Gården, se även bif. karta.  
 5. Prel. SOMMARPROGRAM (2 sidor - uppdaterat 15 juni) för aktiviteter och öppethållande på Bergströmska gården bifogas HÄR
 6. Programkommittén "INDUSTRIHISTORISKT UMGÄNGE" förslag till prel. höstprogram bifogas HÄR. Notera utflykten den 25/9!
 7. Årets Växtmarknad i "mormorstäppan" den 28 augusti gästas av projektet Karin Larsson - se bifogad "affisch"
 8. Betr. ALLSÅNG på Holmberget har arrangörerna beslutat bjuda in den 27 augusti kl. 18:00 - se bifogad inbjudan
   Allsången på fredag den 27 augusti inhiberas då vår högt värderade sångkollega Annette Hammarlund hastigt avled natten till lördag 24/8                   Vi delar sorgen med Göran och de båda döttrarna. 
 9. UTFLYKT till Stålboga och Björndammen den 25 september - se bif. kallelse
 10. Torhälla Kulturfestival med Konstrunda, se länk https://torshalla.konstforeningar.se/utstallningar/konstrunda/                                                 arrangeras lördagen den 16 oktober kl. 12-16. Naturligtvis är Bergströmska gården öppen med kaffeservering                                                                          Tha kulturfestival                                                                    https://kunskapsfesten.se/evenemangsguiden/evenemangsguiden/evenemang/2021-09-13-torshalla-kulturfestival
 11. I samband med årets Kulturfestival med konstrunda hoppas vi att många av besökarna även tittar in på Bergströmska Gården.                                       De som ännu inte är medlemmar i vårt Gille vill vi gärna ska bli medlemmar via vårt välkomsterbjudande med en VÄLKOMSTTAVLA                          som även finns att läsa här: 1) Välkomstpaket 2) Välkommen in på Bergströmska gården 3) Sommarprogrammet 2019 (innan Corona)                              och 4) Industrihistoriska Umgänget Höstprogram 2021                                     

 

AKTUELLT 2020 - GOTT NYTT ÅR - önskar S:t Olofs styrelse alla medlemmar 

Här följer en lista över planerade aktiviteter under våren & sommaren: 

OBS! Bergströmska gården hålls tyvärr STÄNGD åtminstone t.o.m. juli månad pga. Coranaviruset

 1. Karin Larsson projektet inbjuder till IDÈ-träff redan den 14 januari på ReTuna se bif. inbjudan.
 2. Karin-idéer i hantverksprojektet. Välkomna till Idéträff 4 i Kvarnen i Torshälla den 12/2 kl 18:30 se bifogad inbjudan.
 3. Årsmötet i Torshälla Hembygdsförening S:t Olofs Gille äger rum den 9 mars kl. 18:30 i Kvarnen - se just. Kallelse ovan! -                                                        Kvällens gäst Marie Svensson, Kommunalråd (S), Kultur och fritidsnämndens ordförande informerar om kommunen med Torshälla och            kulturen i fokus. Ta med er frågor som berör Torshälla, gärna som uppföljning av diskussionerna med Jimmy Jansson för två år sedan.
 4. IDÈ-träff 5 i Karin Larsson projektet äger rum i Torshälla rådhus den 18 mars kl. 18:30- 21:00 med föredrag av Åsa Lockner - se bif. inbjudan!                 OBS! Träff nr 5 är inställd pga. Coronaviruset
 5. Preliminärt vårprogram för Industriella Umgänget finns här. 
 6. En inbjudan till umgänget i kvarnen den 29/3 med temat Zethelius som silver- och guldsmeder samt expansionen av Nyby Bruk med köpet av Surahammar samt utflykten till Surahammar och Skultuna den 8/4 finns här.                                                                                                                                 OBS! Umgänget i Kvarnen och utflykten till Surahammar och Skultuna flyttas till hösten pga. Coronaviruset
 7. Ett mycket prel. höstprogram för Industriella Umgänget finns här. 
 8.  OBS! Bergströmska gården ställer in sitt öppethållande under April, Maj och Juni pga. Coronaviruset. Vi försöker sedan öppna gården torsdagen 25 juni (utan servering) och satsar på att därefter ha öppet enligt sommarprogrammet för år 2020 - se under fliken PROGRAM
 9. OBS! Styrelsen beslöt igår den 16 juni att, av hänsyn till det fortsatta smittoläget och att de flesta medlemmar tillhör riskgruppen, ställa in samtliga aktiviteter på Bergströmska gården även under juni och juli månad - se rev. SOMMARPROGRAM här!
 10. OBS! Styrelsen beslöt idag den 28 juli, av skäl som ovan, att ställa in samtliga aktiviteter på Bergströmska gården även under augusti.
 11. Styrelsen beslöt idag den 26  augusti att hålla Bergströmska gården öppen, med undantag av övervåningen,  på torsdagar kl. 13-16 under september månad. 
 12. Styrelsen beslöt idag den 29 september att hålla gården öppen, liksom under september, även under oktober månad
 13. Lite info från invigningen av Hantverksutställningen i Karin Larsson projektet - se nedan!
 14. OBS! Under fliken S:t Olof finns nu även medlemsbladen S:t Olof för åren 2007-2010 med 4 nummer per år inskannade lagom till jul.
 15. Dessutom har ett arkiv för "hemsidans aktuellt" skapats under fliken HISTORIK, och som startar med år 2018.                                                        

KARIN LARSSON PROJEKTET - infoblad - EU-logo m.m.

UTSTÄLLNING I KRONOKVARNEN 10-24 OKTOBER 2020

Här en utställningsaffisch till kommande Karin-utställning i Kvarnen, Torshälla 10-24 oktober. Lite bilder från vernissagen i kvarnen

den 10 oktober av Hantverksutställningen i Karin Larsson projektet har samlats på en pdf här.

Här bifogas ett försök till en kort presentation av samtliga 20 utställare form av en 5-sidig pdf.

 

TIDIGARE INFO OM PROJEKTET

En uppdatering av projektet av Tryggve Lundh finns här som lägesrapport mars och lägesrapport juni 

Upplysningar om ”Karin Larsson formgivare och inspiratör” kan ges av Projektledare Lisa Sollenberg, 070-595 47 53

eller av Projektägare Tryggve Lundh, ålderman i St Olofs Gille, 076-340 74 15

 

Sommarhälsningar från Lisa Sollenberg och Karin-projektet - brev med video Vårfruberga skola.

 


 

 

S:t Olofs Gille - sommaren 2020 - se Sommarprogrammet (två sidor här)

Tyvärr  har sommarprogrammet reviderats pga. Covid-19 - se under punkt 9. ovan 

 


 

ÅR 2019

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR - önskar S:t Olofs styrelse alla medlemmar

 

Betr. S:t Olof Nr 2 -2019 Årg 30

Vid augustis styrmöte på Bergströmska Gården avslöjade "Tryckfels-Nisse" att skrift nr 2 felaktigt fått namnet S:t Olof Nr 1 Årg 30,

i stället för Nr 2 Årg 29, vilket härmed meddelas till alla medlemmar som undrat när Nr 2 kommer. Se även under fliken S:t Olof/S:t Olof 2011-

/ Redaktören lovade bättring inför kommande nummer där Nr 3 kommer direkt efter Torshälla Marknad den 14/9 och Nr 4 efter Julmarknaden 

Betr. S:t Olof Nr 4 - 2019 Årg 29 

Även här har "Tryckfelsnisse" (eller kanske Tomtenissen) varit framme och satt in fel årtal på Kallelsen till årsmötet på sid 3.

Årsmötet skall naturligtvis äga rum måndagen den 9 mars 2020 kl. 18:30 i Kvarnen, se bif.  just. Kallelse.  

 

HÖSTENS OLIKA PROGRAM 

Inbjudningar:  Redan nu på söndag den den 27 oktober kl. 15:00 på Jädersgården i Oxlöt kan ni lyssna på Elisabeth Svalin Gunnarssons inspirerande föredrag om "KARIN formgivare och inspiratör", se bifogad inbjudan.  

Den 1 oktober kallas till IDÉTRÄFF att prata Karin-idéer i hantverksprojektet i Jäders församlingshem och den 13 oktober gästas Jäders kyrka av Gunnar Wetterberg som berättar om "ALLA TIDERS AXEL" Sveriges störste statsbyggare.

 

Ett prel. HÖSTENS PROGRAM 2019 från INDUSTRIHISTORISKA UMGÄNGET finns HÄR    

Industrihistoriska Umgängets inbjudan till en "minneskvalkad" i Kronokvarnen söndagen den 17 november kl. 15, över utvecklingen av Torshälla och Nyby Bruk efter kriget till år 1970, sista året Torshälla stad hade egen styrning via stadsfullmäktige i rådhuset, samlade drygt 50 medlemmar till ett trivsamt umgänge - se utförlig artikel i S:t Olof nr 4-2019. 

 

Andra Höstutflykten i INDUSTRIHISTORISKA UMGÄNGET gick till slottet Stora Sundby torsdagen den 19 september 2019, se inbjudan här

38 medlemmar deltog i utflykten och slottsvisningen av Stora Sundby. Ägaren Mauritz Klingspor, som med sin fru ensam bebor slottet sedan i våras,

guidade oss genom slottets gemak och berättade mycket initierat om dess tidigare ägarfamiljer vilket uppskattades av deltagarna. Vi fick också ett

litet aktuellt infoblad om slottet fram till idag.  Som tack överlämnade vi de två skrifterna "Stormännens Rekarne" och "Torshällas Tidslinje" och ett erbjudande av Rolf Forssell att få köpa samtliga 10 skrifter accepterades av Mauritz Klingspor som tyckte de kunde få en plats i slottet.

 

Deltagarna anländer   Slottets syd- och sjösida    Slottsägaren tackas av Rolf

Deltagarna anländer till Stora Sundby slott               Slottet mot söder och sjösidan                                      Rolf tackar vår guide

 

Första Höstutflykten i INDUSTRIHISTORISKA UMGÄNGET gick till ÅKERS STYCKEBRUK (se inbjudan) torsdagen den 29 augusti 2019.

Efter en mycket proffsig guidning av Styckebrukets hembygdsförening med en rundvandring i det imponerande museet och där en

filmvisning över brukets historia ingick. 

 

20190829_100829-1

26 medlemmar kom och merparten deltog efter besöket i en fin lunch på

Gripsholms värdshus

 

Årets Historiska afton i kyrkan äger rum den 22 oktober kl. 18. Föredragshållare är Margareta Nisser-Dalman överintendent vid kungliga Husgerådskammaren - se info här

  

 

 

S:t Olofs Gille – Sommaren 2019 (se Sommarprogrammet här)

Augusti program

Den 31 augusti 2019 ägde den årliga Växtmarknaden rum på Mormorstäppan i strålande solsken med dragspelsunderhållning av Göran Axelsson.

Nedan några fina bilder från årets Växtmarknad tagna av Tommy Lindberg.

 

Växtmarknaden underhållning dragspel på växtm. stånd på växtmarjnaden

 

Arrangemanget MUSIK PÅ MORMORSTÄPPAN med "Flens Världsorkester" valde pga. vädret att spela i IOGT-huset inför 70 begeistrade besökare.

Nästa arrangemang MUSIK PÅ MORMORSTÄPPAN med "VibrAccordion" äger rum nästa söndag den 18 augusti kl. 15-17. Den tredje Allsången på Holmberget med Smedbälgarna och Mathilde Stavehaug äger rum fredagen den 23 augusti 2019.

Ni kan gå direkt dit från Ebelingsmuseet där Tryggve Lundh föreläser om Karin Larsson, formgivare och inspiratör, kl. 14:00.

Glöm heller inte Växtmarknaden på Mormorstäppan den 31 augusti kl. 10-14 där Göran Axelsson underhåller med sitt dragspel.

Nedan några bilder från de olika augusti-programmen.

 

 FlensVärldsorkester på IOGT    VibrAccordion 

Ett framgångsrikt integrationsprojekt i Flen startade hösten 2015 på initiativ     VibrAccordion band består av Tom Björkman dragspel-sång,

av Lutte Berg. Orkestern består av 30-talet musiker från hela världen.                    Olle Eriksson klarinett-sång, Almar Hedman vibrafon, Tommy

                                                                                                                                                            Wesster bas och Bo Lewin trummor

 

Smedbägarna    M Stavehaug med ork.

I sista allsången på Holmberget spelade de populära Smedbälgarna och sången          Gästartist på årets sista allsång var Mathilde Stavehaug

leddes med acklamation av Birgitta Lovén                                                                                    med orkester

 

Sommarens Program

26 juli 2019

Årets andra allsångskväll på Holmberget leddes på ett förtjänstfullt sätt av kyrkans församlingspedagog

Ewa Bånkestad, för allsångskompet stod kantor Amelie Lindén och för att allt skulle fungera tekniskt

ansvarade Mats Jansson från Eskilstuna kommun. Som vanligt skötte Finska Föreningen serveringen

med fika och goda grillkorvar.

IMG_0224  IMG_0231 (kopia)

Ewa Bånkestad & Amelie Lindén                                                                 Mats Karlsson

 

IMG_0221

Kvällens underhållare denna tropiska fredagskväll var

JANNICKE LEWIN SERNEBERG & JONAS ISON LIND

 

25 juli 2019

Den sista torsdagsunderhållningen i juli stod Djurgårdens spelmän för. Värmeböljan med ca 30 grader tvingade

de tappra spelmännen flytta till skuggan under det stora trädet. Trots värmen kom oväntat många besökare.

IMG_0207 

Från vänster: Maria Melin, Ann-Mari Kollarvik, Lena Hellström, Torsten Gav, Tord Carnemar

och Roland Gustafsson som just förbereder sitt munspelssolo

 

18 juli 2019

Den andra soliga torsdagen i juli underhöll Gunnar Kling på både nyckelharpa och klarinett, på vilka han uppvisade

sin virtuositet genom att bl.a. spela ett flertal av pappans eget komponerade melodier. Östen Belin ersatte den något

försenade Gunnar Kling under första halvtimmen med sin egen nyckelharpa som han hämtade nästgårds.

IMG_0180   IMG_0190

Jan-Erik Kling med sin bror Gunnar                                             Christina Eklund vid vävstolen under     

                                                                                                                 övervakning av Inger Brokvist

11 juli 2019

Kalle Rapps trio med Lars Brokvist på bas, Bent Hedman på trummor och Kalle på gitarr underhöll med den äran

denna soliga juli-torsdag.

IMG_0166

Bilden visar troligen när de förbereder sig eller kanske letar efter något värdefullt på scenen under segelduken.

 

4 jul 2019

Juli månads första torsdags-underhållning stördes tyvärr av regn som naturligtvis gjorde att Göran Axelssons

dragspelande och allsångenblev lite hämmad.

IMG_0152  

Vi hoppas på bättre väder när Göran återkommer under växtmarknaden på mormorstäppan den 31 augusti  

 

28 juni 2019

Årets första ALLSÅNG på Holmberget leddes av gillets vice ålderman Jan-Erik Kling stöttad av sångfåglarna Annette och Christina

och vår ”Gilletrio”. Med ett populärt, Taube-präglat, allsångshäfte stortrivdes de ca 150 besökarna. När 80 % av häftet avverkats

följde en paus där kön till finska föreningens stånd med korv och fika blev lång. Efter pausen intog kvällens gäst Towa Carson scenen

för ett bejublat uppträdande med sin örhängen, vilket den ”något äldre publiken” uppskattade. 

6      9

 

7      8

 

27 juni 2019

S:t Olofs Gilles första torsdagsunderhållning bjöd på både uppskattad nyckelharpaunderhållning och skönsång av Östen med vänner

och tunnbrödsbakning i Bergströmska gårdens utomordentligt fina bakugn. 

 

3   4   5

 

16 juni 2019

invigningen av utställningen om rikskansler Axel Oxenstierna hade uppmuntrat många (mellan 100-200) att åka till Jäder och delta

i det förnämliga invigningsprogrammet den soliga och varma söndagen den 16 juni. Under inledningen av Iha Frykman, ordf. i föreningen

Kunskapsturism Kafjärden, kom överraskande den 436 år gamla rikskanslern Axel Oxenstierna ridande på en mäktigt häst för att delta i

invigningen av sin egen utställning. Han berättade lite om sina historiska insatser för Sverige och gav en fin bakgrund till besöken i utställ-

ningens sju rum i de fint renoverade kyrkstallarna.

Efter Axel Oxenstiernas uppskattade framträdande förrättade länets landshövding Liselott Hagberg invigningen genom att knyta upp de

blågula banden framför scenen och entrén till utställningen. Hon markerade också föreningen Kunskapsturism Kafjärdens tacksamhet till

familjen Brandt för deras fina insatser under utställningens byggande.

 

1      2

         

 

SOMMARPROGRAM 2019

Ett Prel. Program för sommaren finns under fliken PROGRAM samt som vanligt i skriften S:t Olof nr 2 -2019 som kommer innan midsommar.

Under fliken PROGRAM finns även affischerna till de tre ALLSÅNGSKVÄLLARNA som markerats med rött i SOMMARPROGRAMMET.

 

Nationaldagsfirandet i Torshälla avlöpte traditionsenligt i ett underbart väder.  Efter samlingen på Östra torget marcherade "tåget" med 

fanbärare och deltagare upp till Holmberget där Volvo i Eskilstunas musikkör samt Eskilstuna kvartettsångare underhöll.  Under en som

vanligt (9:e gången) proffsig moderering av Iha Frykman och ett av Tryggve Lundh finstämt högtidstal avslutades firandet på Holmberget för

att, helt enligt traditionen, avslutas med kaffe och dopp på Bergströmska gården. Det lilla missödet med den insnodda vimpeln på den högsta flaggstången löstes genom att använda en av de mindre stängerna ovanför Gröna Villan.

 

VÅRPROGRAM 2019

S:t Olofs Gilles nya "Programkommitté INDUSTRIHISTORISKA UMGÄNGET" inbjuder till Vårens Program enl. bifogat VÅRPROGRAM 2019.

Kommitténs inriktning är "arrangemang av föredrag och utflykter med socialt mingel i Torshällabygden och dess närhet" och den

första aktiviteten är planerad till den 28 april i kvarnen - kallelse kommer per e-post (till alla medlemmar som meddelat denna) samt

läggs in på hemsidan ca 3 veckor innan.

 

Programkommittén INDUSTRIHISTORISKA UMGÄNGET 

kallar nu till årets andra utflykt söndagen den 16 juni: invigningen av den nya unika utställningen om rikskansler Axel Oxenstierna.

Plats: de nya renoverade kyrkstallarna vid Jäders kyrka - se bif. kallelse och info-blad om Jäders kyrka, Oxenstierna och Fiholms gods.

 

Årets första utflykt tisdagen den 28 maj till Julita med efterföljande lunch på Magda Säteri blev, trots en och anna regnskur, en mycket

lyckad utflykt. Vi räknade vi in 25 deltagare på Julita och 23 på Magda. Vår guide Alice Whitehorn presenterade Julita mycket professionellt

och fängslande och vi fick tillfälle att inhandla lite växter innan färden gick vidare till Magda Säteri där värdparet bjöd oss på en, enligt

samtliga deltagare, perfekt lunch. Lunchen avslutades med en historiebeskrivning om gården Magda med anor längre tillbaka än Torshälla stad. 

Vi fick också en guidad tur till de bruna rödkullakorna där värden på gården gav oss en lektion i livet på ett säteri och de hornlösa kornas historia.

 

Alice W                                Magda

 Alice Whitehorn på Julitas övervåning                          Värden på Magda Säteri berättar om rödkullekorna

 

Programkommitténs andra ”mingelhistoriska” möte om Libergarna på Nyby i Kronokvarnen den 28 april 2019 blev en lyckosam tillställning.

Inte mindre än 50-talet medlemmar trotsade det fina vädret på söndagen och fick förutom en liten historisk exposé om Libergsepoken

på Nyby Bruk, en epok som varade i hela 62 år från 1882-1944, se bifogat bildspel, träffa Gunnar Libergs barnbarn, se nedan.

 

Näst längsta epok var Zetheliusepokens 53 år från 1829-1882 och därefter Bröderna Edstrandsepoken på 30 år från 1945-1975.

Dessa tre epoker hade alla var sina glansperioder nämligen runt 1850-talet med den bredaste plåten och 1900-talets första 20 år där

Martinstålet med nya stålsorter skördade framgångar och den lyckade omställningen till rostfritt åren 1955-1970 med bl. a. Europas

första Senzimirvalsverk för kallvalsning till tunna rostfria band. Kanske den mest lysande perioden var åren 1900-1918 med Lars Linus

Liberg som brukspatron.

 

En mycket trevlig överraskning var att medlemmarna fick möta och lyssna till Gunnar Libergs barnbarn Jesko von Koenigsegg, son till

Gunnar Libergs dotter Karin Marianne gift Koenigsegg och hans fru Brita, en hovleverantör och tillverkare av damhattar under många år.

Jesko berättade kort om familjeföretaget Koenigsegg Automotive AB, grundat av sonen Christian, som i liten skala leder och tillverkar

en av världens mest intressanta sportbilar i Ängelholm, Den senaste med namnet ”Jesko” kommer att tillverkas i ett hundratal ex och

prel. kosta runt 25 mkr.

JESKO KOENIGSEGGG            0.jpeg Jesko K

Den senaste sportbilen JESKO                                                                                                                                            Jesko von Koenigsegg

 

En annan trevlig överraskning var att Sven Linds fru Majny kunde berätta att hon som barn bodde med sin mamma på Nyby Herrgård där

mamman var anställd. Majny kom väl ihåg Gunnar Liberg som bodde där till sin död 1944. Hon mindes även Valfrid Andersson som sista

tiden var disponent. 

 

 

ÅRSMÖTET med summeringen av år 2018 avhölls den 11 mars 2019 kl. 18:30 i kvarnen - se protokoll under DOKUMENT

Ca 40 medlemmar deltog aktivt och efter mötet serverades kaffe/te med goda smörgåsar, gjorda av vår förnämliga aktivitetskommitté.

Efter fikapausen och social samvaro höll den nye kommundirektörn Tommy Malm ett föredrag om kommunens nutida och framtida planer

(2020-2030) med fokus på Torshälla, vilket ledde till många frågor och heta diskussioner. Som avslutning gjordes en kort presentation av

gillets nya hemsida med de intressanta Bygdebands-länkarna till Torshälla stadsförsamling, stad, församling och hembygdsförening.    

 

Den 10 februari 2019 kl. 15:00 i kvarnen

anordnades årets första "historiska mingel" med tema Adolf Zethelius. 

Rolf Forssell framförde "en gladlynt hyllning av Adolf Zethelius livsgärning" i kvarnen inför drygt 40-talet Gille-medlemmar.

Föredraget, minglet och den efterföljande diskussionen under rubriken "Mingelhistoriskt vårprogram" med möten och utflykter

blev mycket uppskattat. Följande preliminära förslag blev resultatet av diskussion & mingel:

1) Julita

2) Oxenstiernas Fiholm & Jäder

3) Stora Sundby slott

Arbetsutskottet "Mingelshistoriska kotteriet" (Rolf, Jan-Erik & Benny) lovade återkomma med ett mera detaljerat vårprogram.

 

GOTT NYTT ÅR 

Vi skriver nu årtalet 2019 e. Kr sedan den 1 januari, vilket ju i själva verket är 6 dagar efter Juldagen som ju firas efter Kristi födelse.

Ur Wikipedia har följande förklaring saxats under den Gregorianska Kalendern som Sverige införde år 1753:

Valet av startdatum för tideräkningen gjordes av abboten Dionysius Exiguus som år 525 fick uppdraget av påven att ytterligare precisera

tiden för kristen påsk, denna gång utan att relatera årtalet till en specifik regents trontillträde så som det gjorts sedan urminnes tider.

För att årsindelningen skulle sammanfalla med veckoindelningen på så sätt att det första året i den kristna tideräkningen började med en

hel vecka fanns det två alternativa startdatum där årets första dag också var den första dagen i den judiska och kristna veckan, söndagen

den 1 januari det år vi nu känner som år 7 f.Kr. samt söndagen den 1 januari det år som vi nu känner som år 1.

 

Under perioden 2017-02-24 till 2018-02-23 firade vi Torshällas 700 år som stad så just nu är alltså staden på sitt 702:a år till 2020-02-23.

Gillet har kallat till årsmöte i Kvarnen den 11 mars kl. 18:30 och i kallelsen lyckades "Tryckfelsnisse" skriva "Budget för 2018" i st. f. 2019.

Hursomhelst kommer årsmötet att redovisa Gillets verksamhet under kalenderåret 2018. Korrigerad kallelse bifogas. 

 

 

                   
   

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Torshälla Hembygdsförening S:t Olofs Gille                  Bankgiro 5239-1901                      Hemsida: www.sanktolofsgille.se

Tfn Bergströmska Gården: 016-35 50 76                        Org. nr 818000-1821                      E-post: info@sanktolofsgille.se