OM OSS HISTORIA

Torshälla hembygdsmuseum - Bergströmska gården                                                       

S:t Olofs Gille  

År 1798 eldhärjades Torshälla och mer än hälften av de 100 gårdarna i staden totalförstördes, liksom även rådhuset. Gård nr 58 i hörnet av Lilla gatan och Birgersgatan skonades dock.  Se beskrivningen av branden på sid 16 i TIDSLINJEN. Denna gård, nu kallad Bergströmska gården, är ett utomordentligt gott exempel på hur en borgargård från 1700-talet såg ut i en svensk småstad. Visst finns det äldre gårdar men ingen av högre ålder som är så allt igenom enhetlig som denna lilla gård.

 

De svenska borgarna skulle livnära sig på handel och hantverk men därutöver behövdes alltid ett litet lantbruk. Detta bedrevs på stadens utmarker där kreaturen kunde beta och säd odlas. Detta borgarjordbruk har bestämt gårdens utformning. Inom den kringbyggda gården finns förutom boningshuset i två våningar, ett sädesmagasin, källare, ladugård, stall, vagnslider och brygghus.

Namntavla över de borgare som ägt gården alltsedan år 1751 finns i boningshuset. Den siste som köpte denna gård var inspektör och bankir Johan Petter Bergström. Han kom med sin familj från Västmanland år 1843 och hade här sitt hem livet ut.

 

Då yngsta dottern Mia Bergström avled år 1953 donerades gården, enligt hennes önskan, till Södermanlands hembygdsförbund. Dessa har mycket pietetsfullt iordningställt samtliga byggnader och behållit de gamla interiörerna bl.a. de karakteristiska kakelugnarna, troligen tillverkade i Torshälla.

 

När gården stod färdigrestaurerad erbjöds den som bostad och verkstad till konstslöjdare. På så sätt fick gården under några år en intressant funktion men det visade sig vara svårt att få boningshuset beboeligt enligt nutida krav varför nya användningsområden måste sökas. Från nyåret 1967 över-togs gården av Torshälla stad som upplät nedre våningen och verkstaden åt pensionärsföreningen samt övre våningen till hembygdsföreningen S:t Olofs Gille som hembygdsmuseum. Idag är hela byggnaden hembygdsmuseum.

 

År 1988 inredde Eskilstuna museer tre rum med tidstrogna möbler, tapeter och andra inventarier, allt med ledning av gamla fotografier och den bouppteckning som upprättades efter J P Bergström.

 

Hembygdsföreningen förvarar här sina samlingar av bl.a. möbler, tavlor, textilier och gamla bruks-föremål. Många föremål kommer från ”hembygdsentusiasten” Georg Nyström. Han var född 1861 och var en framstående fotograf och dekoratör. Han var utbildad trädgårdsmästare och skapade alla vackra park-/och blomsteranläggningar på Holmberget.

 

Hembygdsföreningen anordnar många aktiviteter under året och håller gården och Mormorstäppan öppen för besökare.

 

Bergströmska gården

Bergströmska gårdens fina innegård