Torshälla Hembygdsförening S:t Olofs Gille                            Bankgiro 5239-1901                             Hemsida: www.sanktolofsgille.se

Tfn Bergströmska gården: 016-35 50 76                                   Org. nr 818000-1821                            E-post: info@sanktolofsgille.se


 

Styrelse                                                                                                                                                            

Tryggve Lundh, ålderman

076-340 74 15

Birgitta Biderman, vice ålderman

073-320 53 93

Jan-Erik Kling, skrivare

070-565 56 41

Barbro Holmén Gustafsson, gärdeman

070-571 34 06

Mikael Nyman

073-447 93 12

Benny Flodin, redaktionschef

070-656 54 54

Östen Belin

076-833 21 23

 

Suppleanter

 

Kjell Jansson

070-205 84 85

Inga Lena Jansson

070-994 33 33

  

                                                                                                                                                                                                                                                    

Kommittéer

Aktivitetskommittén

 

Birgitta Biderman, Kjell Jansson & Inga-Lena Jansson

 

Arkiv & Datakommittén

 
Benny Flodin & Östen Belin samt Björn Maxe (konsult)  

Museikommittén

 

Styrelsen

 

Fastighetsskommittén

 

Mikael Nyman & Kjell Jansson

 

Redaktion S:t Olof, Hemsidan & Nya Bygdeband

 

Benny Flodin, Vakant

 

Programkommittén "Industrihistoriska Umgänget"

 

Jan-Erik Kling & Benny Flodin